Varför ekologiskt?

Ja, det är viktigt med ekologiska produkter, eftersom det är bättre för miljön, människor och djur. Det är något som de flesta av oss är med på. Men vad är det som gör att det är bättre, och varför? Och är det alltid verkligen bättre med ekologiskt? Kanske är det inte så svart eller vitt alltid? Är det verkligen bättre att  t ex köpa ekologiska äpplen från Italien än svenska konventionellt odlade äpplen?

Stora miljöproblem av matproduktionen

Om man ser ur ett miljömässigt perspektiv så tjänar vi otroligt mycket på att välja ekologiskt (inte minst genom att välja en vegetarisk kosthållning). Man brukar säga att 20% av alla miljöproblem kommer från matproduktionen. Den konventionella matproduktionen idag är inte hållbar, den jobbar mot naturen istället för med, vilket ger en lång rad konsekvenser för oss, idag och i framtiden.

Övergödning
 
Den konventionella odlingen är ofta mycket energikrävande och miljöpåverkan är stor genom att det t ex sprids massa kemikalier ut i vår natur som vi inte vill ha där. Att inte tillämpa växelbruk i odlingen, säger sig självt att jorden snabbt kommer att bli utarmad. Därav tillsätts konstgödsel. Konstgödsel tillverkas ofta av råolja (som bekant kanske inte råoljan är en så bra lösning ...).

Det allra mesta av alla vegetabilier som odlas i världen är också för att bli djurfoder. I den konventionella djurhållningen matas sedan djuren med det tillverkade fodret och det blir ett enormt överflöd av gödsel som gör att vår natur och sjöar blir övergödda.  Det finns konventionella bönder som är mycket duktiga och kan få sina odlingar lika bra som de ekologiska bönderna i vad det gäller övergödningssynpunkt, men det tillhör inte det vanliga.

Besprutning

Eftersom växelbruk inte är ett sätt att odla i den konventionella odlingen så överlever också sjukdomar som växterna kan få lättare i jorden. Därav måste man ta till bekämpningsmedel för att inte sjukdomarna ska kunna angripa grödorna. Generellt brukar man säga att i desto varmare klimat växterna odlas, desto mer bekämpningsmedel behövs (obs! glöm inte att t ex den konventionella potatisodlingen här i Sverige är totalt fullsmackad med kemiska bekämpningsmedel!). I Sverige importerar vi 60% av all vår mat från andra länder, vi har alltså förflyttat en hel del av de kemiska bekämpningarna utanför vårt land i själva produktionsledet, och verkar inte vilja se vår stora del i problemet. Att 30 000- 40 000 människor dör varje år av akut förgiftning av besprutningar på fälten (då är det lågt räknat, och man tror att mörkertalet sträcker sig upp mot 100 000 människor) undrar jag om många här i Sverige är medvetna om?

Den biologiska mångfalden

Att konventionellt producera mat, innebär att man odlar sorter som lämpar sig bäst för att ge högst avkastning, gör att grödor som är besläktade, och det funnits hundratals olika sorter av, har minimerats oerhört mycket de senaste hundra åren. Idag finns det alltså bara ytterst få sorter av varje gröda kvar, de andra har i princip utrotats. Detta gäller på samma sätt djur som kor och höns som avlats hårt för att få fram de sorter som lämpar sig bäst för mjölk, kött, äggproduktion o s v. Att det konventionella jordbruket skapat en så stor förlust av den biologiska mångfalden är ju verkligen bedrövligt. Vad händer om det kommer någon ny sjukdom som slår ut massor av växter eller djur på grund av att de inte är motståndskraftiga mot just den sjukdomen?

Antibiotika användningen är vi vid det här laget alla mycket medvetna och förskräckta över hur de olika sorterna minskat så kraftigt till följd av våra "djurfabriker". Vem vill ha ett samhälle där inte antibiotika biter längre? Det vill man inte ens tänka på.

Transporter och förpackningar

Idag finns det inga regler för transporter och förpackningar för ekologiska produkter. Och det här med långa transporter har det ju talats om en hel del att detta inte är bra. Det handlar om att de ekologiska kontrollorganen i första hand velat komma till bukt med själva jordbruket.

60% av all mat importeras till Sverige från andra länder, vilket känns som en oerhört stor siffra om man tänker på hur mycket man borde kunna producera i vårt avlånga land. Spontant känns det ju kanske som man skulle vilja få i gång det närproducerade mycket mer än vad det är idag. Man kan tänka sig att i Sverige där det inte är så varmt året runt heller, här besprutas det kanske mindre generellt. Här kan man ju faktiskt i så fall fundera över det här med äpplen som jag nämnde tidigare,  vilket kanske skulle kunna vara en anledning att köpa de svenska konventionellt odlade äpplena? - Helt enkelt för att stödja den inhemska och närproducerade maten.

Man får inte heller glömma att transporterna, de stora brummande lastbilarna som man kanske ser framför sig, är en mycket liten del av miljöproblemen i det stora hela i vad det gäller matproduktionskedjan. Det är själva odlingarna med dess kemikalier som är det absolut värsta ur miljömässiga och hälsoaspekter. Och man får heller inte glömma att den egna bilen till affären är mycket värre än lastbilen.


Fördelar med ekologisk mat:


Miljöfrågan 
 • Vi får ett rikare växt-/djurliv.
 • Bördigare och uthålligare jordar utan farliga kemiska ämnen.
 Hälsofördelar
 • Vi bidrar till att inte utsätta oss och kommande generationer för kemiska bekämpningsmedel vare sig genom att använda dem, äta eller få i oss det genom miljön vi lever i
 • Färre tillsatser, t ex är glutamat förbjudet i ekologiska produkter.
 • Inget genmanipulerat i ekologiska produkter.
 • Innehåller mer näringsämnen: vitaminer, antioxidanter, mineraler och omega 3.
 Djurhållning
 • Djuren har det bättre: hänsyn tas till djurens naturliga beteende, de får gå utomhus om de vill, äter mer gräs och inte så mycket odlad soja och spannmål (eftersom de ekologiska kossorna och hönsens magar klarar av det till skillnad från i de konventionella "djurfabrikerna"). Djuren bidrar på detta sätt även till de öppna landskapen.
 • En ekologisk bonde tar hand om gödslet och använder det i odlingarna av grödor i ett naturligt kretslopp.
Bättre smak och kvalité
 •  Lägre vatteninnehåll, högre torrsubstans, naturligt mer socker och aromatiska substanser.
Ansvar och omtanke
 • för människan, djur och natur
 • nu och i framtiden
 • här och på andra sidan jorden

I Sverige finns det fyra centrala produkter som man aldrig ska köpa som något annat än som ekologiska. De har en jättestor miljöpåverkan:
1) Mjölk och andra mejeriprodukter
2) Potatis
3) Kaffe
4) Bananer

Till exempel ekologiskt kaffe är producerat utan både konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Man har valt starka kaffesorter och har en mångfasetterad odling där man t ex planterat träd i odlingarna för skugga. Då behövs heller inte lika mycket vatten (som är en bristvara på många ställen på vår jord!). Bra för bonden, bra för jorden och bra för den som dricker kaffet!

Den ekologiska bönderna tillämpar växelbruk och strävar efter att jobba med naturen i ett kretslopp, istället för emot.

1 kommentar:

 1. Sjukt bra inlägg, konkret o ärligt om varför det ekologiska är en självklarhet,

  SvaraRadera